Οδηγός σπουδών ακαδ. έτους 2023-2024 - Ειδικεύσεις & Μαθήματα

Οδηγός σπουδών_ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Κάθε μάθημα του ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ έχει 3 ώρες διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε 6 ECTS.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής:

  • – Παρακολουθεί τα 2 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης (σημειώνονται με Υ).
  • – Επιλέγει τουλάχιστον 4 μαθήματα ειδίκευσης.
  • – Επιλέγει τουλάχιστον 4 μαθήματα από
    • • όλα τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα του ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ,
    • • τα κοινά μαθήματα επιλογής για όλες τις ειδικεύσεις ή
    • • από μαθήματα άλλων ΔΠΜΣ ή άλλων προγραμμάτων σπουδών.

μετά από συνεννόηση με τον Σύμβουλο Σπουδών του και έγκριση από την ΕΠΣ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ