Δυνατότητα Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για τη συνέχιση των σπουδών τους με την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, μπορεί να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Υπηρεσία της κάθε Σχολής. Για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, σχετικές πληροφορίες παρέχονται στη δικτυακή διεύθυνση http://www.civil.ntua.gr/info/phd/.