Εκπαιδευτικές Εκδρομές, Επισκέψεις και Σεμινάρια

Στο ΔΠΜΣ προβλέπεται η διεξαγωγή εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων, καθώς και η παρακολούθηση 2 εξαμηνιαίων σεμιναρίων, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες δεν πραγματοποιούνται ταυτόχρονα μαθήματα του ΔΠΜΣ.

Κάθε σεμινάριο αντιστοιχεί σε 1 ECTS και δεν έχει εξέταση.

Για την οργάνωση των σεμιναρίων ορίζεται κάθε έτος ως υπεύθυνο ένα μέλος ΔΕΠ.