Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με τις Σχολές Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
στο επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (ΕΤΥΠ)».

Νέα

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος «Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων»

Σας ενημέρωνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων» μετατίθεται, και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/6/21 και ώρα 12:00. Οι διδάσκοντες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ σε συνεργασία με τις Σχολές Αγρονόμων  –  Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ, με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών…

Εξέταση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Ιουνίου 2021

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τους κατά την περίοδο Ιουνίου 2021 παρακαλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (postgrad@hydro.ntua.gr)  υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα…

Δήλωση Ανάληψης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας περιόδου Ιουνίου 2021

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να προβούν σε ανάληψη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο χρονικό διάστημα 22/06/2021- 02/07/2021. Κατεβάστε το έντυπο: δήλωση ανάληψης ΔΕ. Η υπογεγραμμένη Δήλωση που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά και…

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα : «Διαχείριση ρυπασμένου εδάφους στην Ελλάδα: Μαθαίνοντας από την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία»

Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (www.ntua.gr), η ENYDRON (www.enydron.com),  και το ευρωπαϊκό δίκτυο για τους ρυπασμένους χώρους NICOLE (www.nicole.org), στο πλαίσιο του διεθνούς περιβαλλοντικού συνεδρίου CEST2021 διοργανώνουν ημερίδα…

Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο επισυναπτόμενο αρχείο: exams_summer_courses_program_2020_21_final

0
Απόφοιτοι
0
Μαθήματα
0
Διδακτικό Προσωπικό
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κύριοι Σύνδεσμοι