ΔΙΠΛΩΜΑ MASTER OF SCIENCE

Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ απονέμεται το Δίπλωμα Master of Science στην επιστημονική περιοχή «Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από 2 εξάμηνα (θερινό και εαρινό) μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για την ολοκλήρωση του πτυχίου είναι 2 ακαδημαϊκά έτη.

Οι προϋποθέσεις για την απονομή του Master of Science στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (≥90 ECTS) είναι:
- η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ελάχιστο αριθμό 10 μαθημάτων (≥60 ECTS).
- την ολοκλήρωση και επιτυχή εξέταση της Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 ECTS).

previous arrow
next arrow
Slider
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με τις Σχολές Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
στο επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (ΕΤΥΠ)».

Νέα

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Summer Course «NATURE-BASED SOLUTIONS (NBS) TO CONFRONT WATER EXTREMES IN EUROPE: DESIGN AND MODELLING TOOLS»

Summer Course “NATURE-BASED SOLUTIONS (NBS) TO CONFRONT WATER EXTREMES IN EUROPE: DESIGN AND MODELLING TOOLS” (Within the project TRITON; https://triton.wasser.tum.de/about-triton/consortium/) When & Where: Monday 6 and Tuesday 7 September 2022,…

Απόφαση Επιλογής Επιτυχόντων και Επιλαχόντων της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Απόφαση Επιλογής Επιτυχόντων και Επιλαχόντων της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Applications for a research grant with a duration of 18 months at the Polytechnic University of Bari (Italy), LIC – Coastal Engineering Laboratory

Prof. Michele Mossa’s research group at the Polytechnic University of Bari (Italy), LIC – Coastal Engineering Laboratory (https://www.michelemossa.it/en/) invites applications for a research grant with a duration of 18 months….

Συνεντεύξεις υποψηφίων Α ειδίκευσης, Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Παρασκευή 22/07/2022 και ώρα 11:00.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι της A’ ειδίκευσης Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή  του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» όπως προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη την Παρασκευή 22/07/2022 και…

Συνεντεύξεις Υποψηφίων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 της Β’ ειδίκευσης του ΔΠΜΣ «ΕΤΥΠ» (Τρίτη 26/07/2022)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι της Β’ ειδίκευσης Ποιότητα Υδάτων & Περιβαλλοντική Τεχνολογία του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» όπως προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη την Τρίτη 26/07/2022 σύμφωνα με το πρόγραμμα…

Συνεντεύξεις Υποψηφίων της Γ’ Eιδίκευσης Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων του ΔΠΜΣ «ΕTΥΠ» (Παρασκευή 22-7-2022 και ώρα έναρξης 9:00)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι της Γ’ ειδίκευσης Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» όπως προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη την Παρασκευή 22/07/2022 και ώρα 9:00. Επισημαίνεται…

0
Απόφοιτοι
0
Μαθήματα
0
Διδακτικό Προσωπικό
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κύριοι Σύνδεσμοι