ΔΙΠΛΩΜΑ MASTER OF SCIENCE

Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ απονέμεται το Δίπλωμα Master of Science στην επιστημονική περιοχή «Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από 2 εξάμηνα (θερινό και εαρινό) μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για την ολοκλήρωση του πτυχίου είναι 2 ακαδημαϊκά έτη.

Οι προϋποθέσεις για την απονομή του Master of Science στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (≥90 ECTS) είναι:
- η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ελάχιστο αριθμό 10 μαθημάτων (≥60 ECTS).
- την ολοκλήρωση και επιτυχή εξέταση της Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 ECTS).

previous arrow
next arrow
Slider
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με τις Σχολές Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
στο επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (ΕΤΥΠ)».

Νέα

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ για τους αποφοίτους των ετών 2019, 2020 και 2021, στο αμφιθέατρο του Τεχνολογικού…

Υποτροφίες κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη για μεταπτυχιακές σπουδές

Υποτροφίες κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη για μεταπτυχιακές σπουδές

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή του μαθήματος «Διαχείριση Λυμάτων & Ιλύος» – 6η Διάλεξη – Τετάρτη 9/11/2022

Λόγω της γενικής απεργίας των ΜΜΜ, το μάθημα της Τετάρτης 9/11/2022 (11.45-14.45) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας webex. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5fb3a1aa84b0fae9de9b544b5529f899

Παρουσιάσεις μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2022

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πρόκειται  να παρουσιάσουν τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες τους κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2022 όπως αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ το υπογεγραμμένο από…

Σύμβουλοι σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται ένα Σύμβουλος Σπουδών, ανάλογα με την ειδικότερη γνωστική περιοχή στην οποία και εντάσσεται. Ο Σύμβουλος Σπουδών συνεργάζεται – κατευθύνει τον μεταπτυχιακό φοιτητή στην επιλογή των…

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα στον ακόλουθο σύνδεσμο http://postgrad.hydro.ntua.gr/wp-content/uploads/2022/09/Orologio-Programma_Xeimerinou_Examinou_2022_2023..pdf

0
Απόφοιτοι
0
Μαθήματα
0
Διδακτικό Προσωπικό
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κύριοι Σύνδεσμοι