Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και Συντονιστική Επιτροπή

To ΔΠΜΣ διοικείται από Διευθυντή και Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), τα μέλη της οποίας ορίζονται από τις συμμετέχουσες Σχολές. Η τρέχουσα ΕΔΕ ορίστηκε τον Σεπτέμβριο τοθ 2020. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της λειτουργίας του ΔΠΜΣ πραγματοποιείται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Ο εκάστοτε Διευθυντής μαζί με τον Αναπληρωτή Διευθυντή εκλέγεται από την ΕΔΕ.

Από την ίδρυση του ΔΠΜΣ (Σεπτέμβριος του 1998) διετέλεσαν Διευθυντές του ΔΠΜΣ οι ακόλουθοι:

1998-2004 Καθηγητής Θ. Ξανθόπουλος.
2004-2008 Καθηγητής Γ. Χριστοδούλου.
2008-2010 Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης.
2010-2014 Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου.
2014-2016 Καθηγητής Γ. Χριστοδούλου.
2016-2018 Καθηγητής Α. Στάμου.
2018-2020 Καθηγητής Α. Στάμου.

Διευθυντής

null

Όνομα-Επώνυμο: Αναστάσιος Ι. Στάμου
Tηλέφωνο: 0030 210 77 22 809
E-mail: stamou@central.ntua.gr
Ιδιότητα: Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Γνωστικό αντικείμενο: Yπολογιστικές μέθοδοι στην περιβαλλοντική ρευστομηχανική και στο σχεδιασμό συναφών υδραυλικών έργων
Ιστοσελίδα: https://www.hydro.ntua.gr/faculty/stamou/gr/index.htm
Γραφείο: Κτίριο Υδραυλικής, Γραφείο 103
Διεύθυνση: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Αναπληρωτής Διευθυντής

null

Όνομα-Επώνυμο: Βασίλειος Α. Τσιχριντζής
Tηλέφωνο: 0030 210 772 2620
Ιδιότητα: Καθηγητής Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
E-mail: tsihrin@survey.ntua.gr
Γνωστικό αντικείμενο: Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία
Ιστοσελίδα: http://www.survey.ntua.gr/el/dep/tsixrintzis-vasileios
Γραφείο: Κτίριο Βέη, Γραφείο Β.123
Διεύθυνση: Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 80, Αθήνα

Μέλη ΕΔΕ & ΣΕ

null

Όνομα-Επώνυμο: Ανδρέας Καλλιώρας
Tηλέφωνο: 0030 210 77 22 098
E-mail: kallioras@metal.ntua.gr
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία υδροφορέων
Ιστοσελίδα: http://www.metal.ntua.gr/?team_member=ανδρέας-καλλιώρας
Γραφείο: Γραφείο 1.18, Κτήριο Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Διεύθυνση: Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας, Σχολή Μηχανικών Μετ.-Μετ., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Τ.K. 15780 Αθήνα, Ελλάδα

null

Όνομα-Επώνυμο: Δανιήλ Μαμάης
Tηλέφωνο: 0030 210 77 22 901
E-mail: mamais@central.ntua.gr
Ιδιότητα: Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση ποιότητας υδάτινου περιβάλλοντος και επεξεργασία νερού και λυμάτων
Ιστοσελίδα: http://www.eyt.gr/z/index.php/daniel-mamais
Γραφείο: Κτίριο Υδραυλικής, Γραφείο 402
Διεύθυνση: Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

null

Όνομα-Επώνυμο: Ευάγγελος Μπαλτάς
Tηλέφωνο: 0030 210 77 22 883
E-mail: baltas@central.ntua.gr
Ιδιότητα: Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Γνωστικό αντικείμενο: Υδρολογία και Ποσοτική Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Ιστοσελίδα: http://www.chi.civil.ntua.gr/?p=2520
Γραφείο: Κτίριο Αντοχής Υλικών Πτέρυγα Α, 4ος Όροφος
Διεύθυνση: Εργαστήριο Υδρολογίας, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15780 Αθήνα, Ελλάδα

null

Όνομα-Επώνυμο: Αναστάσιος Ι. Στάμου
Tηλέφωνο: 0030 210 77 22 809
E-mail: stamou@central.ntua.gr
Ιδιότητα: Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Γνωστικό αντικείμενο: Yπολογιστικές μέθοδοι στην περιβαλλοντική ρευστομηχανική και στο σχεδιασμό συναφών υδραυλικών έργων
Ιστοσελίδα: https://www.hydro.ntua.gr/faculty/stamou/gr/index.htm
Γραφείο: Κτίριο Υδραυλικής, Γραφείο 103
Διεύθυνση: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

null

Όνομα-Επώνυμο: Βασίλειος Α. Τσιχριντζής
Tηλέφωνο: 0030 210 772 2620
Ιδιότητα: Καθηγητής Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
E-mail: tsihrin@survey.ntua.gr
Γνωστικό αντικείμενο: Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία
Ιστοσελίδα: http://www.survey.ntua.gr/el/dep/tsixrintzis-vasileios
Γραφείο: Κτίριο Βέη, Γραφείο Β.123
Διεύθυνση: Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 80, Αθήνα