Σε ποιους απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» γίνονται δεκτοί, όπως ο νόμος ορίζει, οι ακόλουθοι διπλωματούχοι πτυχιούχοι:

  • διπλωματούχοι μηχανικοί,
  • επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης, ή
  • επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων (ειδικότερα για την ειδίκευση Γ),

που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του ΔΠΜΣ ώστε:

  • να διαμορφωθούν ως στελέχη, ικανά να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης των εσωτερικών και παράκτιων υδάτων και των συναφών έργων τους, ή/και
  • να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και να καταστούν ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης. Σημειώνεται ότι όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να συνεχίσουν για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, εφόσον γίνουν αποδεκτοί σε μια από τις συνεργαζόμενες Σχολές.