Εργαστήρια

Οι φοιτητές μπορεί να εκπονήσουν τη ΔΕ, καθώς και να πραγματοποιήσουν περαιτέρω έρευνα, σε ένα από τα ακόλουθα Εργαστήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και των συνεργαζόμενων στο ΔΠΜΣ Σχολών.

Εργαστήριο Σχολή Ιστοσελίδα
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών http://www.hydro.ntua.gr/labs-el/applhydraulics/
Εργαστήριο Λιμενικών Έργων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών http://www.lhw.gr/
Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών http://www.eyt.gr
Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Yδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών http://www.hydro.ntua.gr/labs-el/hydrology/
Εργαστήριο Χαρτογραφίας Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/carto/carto-g.html
Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών http://www.legah.metal.ntua.gr