Γραμματεία

Σοφία Ζγκαμπή

Τηλέφωνο: +30 210 772 2325
Φαξ: +30 210 772 2847

E-mail: postgrad@hydro.ntua.gr

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,
Κτίριο Υδραυλικής (Ισόγειο, Πτέρυγα Μεταπτυχιακού)
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780