Γραμματεία

Σοφία Ζγκαμπή
Ώρες κοινού: Δευτέρα έως Πέμπτη 10:30-13:30
Τηλέφωνο: +30 210 772 2325
E-mail: sofia@hydro.ntua.gr, postgrad@hydro.ntua.gr

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,
Κτίριο Υδραυλικής (Ισόγειο, Πτέρυγα Μεταπτυχιακού)
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780