Τοποθεσία / Πρόσβαση / Χάρτης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχ. Πολιτικών Μηχανικών, Κτ. Υδραυλικής (ισόγειο, Πτέρυγα μεταπτυχιακού)
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Πολυτεχνειούπολη.
15780 Ζωγράφου.