Στατιστικά

Σύμφωνα με στοιχεία μέχρι το έτος 2009 σε ποσοστό πάνω από 90% οι απόφοιτοι απασχολούνται επαγγελματικά σε αντικείμενα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, είτε σε δημόσιους φορείς (1/3) ή στον ιδιωτικό τομέα (2/3). Σε ποσοστό 80% το ΔΠΜΣ ήταν γνωστό στους εργοδότες τους και για το 75% των αποφοίτων το πτυχίο του ΔΠΜΣ τους βοήθησε αρκετά έως πολύ στη εύρεση εργασίας. Το 50% των αποφοίτων (από αυτούς που δεν ήταν ήδη απασχολούμενοι) βρήκε δουλειά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΔΠΜΣ, το 15% εντός τριμήνου και το 30% εντός εξαμήνου. Σε ποσοστό 85% θεωρούν ότι το ΔΠΜΣ τους βοηθά αρκετά (45%) έως πολύ (40%) στη δουλειά τους.