Ανακοινώσεις

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ για τους αποφοίτους των ετών 2019, 2020 και 2021, στο αμφιθέατρο του Τεχνολογικού…

Ανακοινώσεις

Υποτροφίες κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη για μεταπτυχιακές σπουδές

Υποτροφίες κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη για μεταπτυχιακές σπουδές

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή του μαθήματος «Διαχείριση Λυμάτων & Ιλύος» – 6η Διάλεξη – Τετάρτη 9/11/2022

Λόγω της γενικής απεργίας των ΜΜΜ, το μάθημα της Τετάρτης 9/11/2022 (11.45-14.45) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας webex. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ανακοινώσεις

Παρουσιάσεις μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2022

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πρόκειται  να παρουσιάσουν τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες τους κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2022 όπως αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ το υπογεγραμμένο από…

Ανακοινώσεις

Σύμβουλοι σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται ένα Σύμβουλος Σπουδών, ανάλογα με την ειδικότερη γνωστική περιοχή στην οποία και εντάσσεται. Ο Σύμβουλος Σπουδών συνεργάζεται – κατευθύνει τον μεταπτυχιακό φοιτητή στην επιλογή των…

Uncategorized Ανακοινώσεις

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα στον ακόλουθο σύνδεσμο

Ανακοινώσεις

Καλωσόρισμα νεοεισαχθέντων φοιτητών στο ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, Σας καλωσορίζουμε στο ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» και σας ευχόμαστε να απολαύσετε τις σπουδές σας αποκτώντας νέες και σύγχρονες γνώσεις. Παράλληλα, ευχόμαστε να…

Ανακοινώσεις

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο μεταπτυχιακών σπουδών η έναρξη των μαθημάτων χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου θα γίνει στις  3/10/2022. Λήξη των μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών: 13/01/2023. Περίοδος εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου:…

Ανακοινώσεις

Εγγραφή πρωτοετών και δευτεροετών μεταπτυχιακών φοιτητών – Δήλωση μαθημάτων ή και ανάληψης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

1. Η εγγραφή στο ΔΠΜΣ και η δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 26/9/2022 μέχρι 14/10/2022.  2. Στο χειμερινό εξάμηνο εγγράφονται υποχρεωτικά και οι δευτεροετείς φοιτητές, ακόμη και…

Ανακοινώσεις

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ [Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023]

Απόφαση 4ης συνεδρίασης Συγκλήτου ΕΜΠ/8-6-2022