ΔΙΠΛΩΜΑ MASTER OF SCIENCE

Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ απονέμεται το Δίπλωμα Master of Science στην επιστημονική περιοχή «Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από 2 εξάμηνα (θερινό και εαρινό) μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για την ολοκλήρωση του πτυχίου είναι 2 ακαδημαϊκά έτη.

Οι προϋποθέσεις για την απονομή του Master of Science στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (≥90 ECTS) είναι:
- η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ελάχιστο αριθμό 10 μαθημάτων (≥60 ECTS).
- την ολοκλήρωση και επιτυχή εξέταση της Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 ECTS).

previous arrow
next arrow
Slider
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με τις Σχολές Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
στο επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (ΕΤΥΠ)».

Νέα

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πιστοποιητικό εγγραφής [Βεβαίωση σπουδών]

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής ο φοιτητής δύναται να υποβάλλει αίτηση στο email της Γραμματείας για πιστοποιητικό εγγραφής στο πρόγραμμα. Η παραλαβή του γίνεται από τη Γραμματεία [ισόγειο κτ. Υδραυλικής]…

Υποβολή Αίτησης και παραλαβή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Φοιτητές δεύτερου κύκλου σπουδών Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα χορηγείται σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (προσοχή!!!!!εφόσον είναι ήδη απόφοιτοι του προπτυχιακού κύκλου σπουδών) μετά την ολοκλήρωση εγγραφής στο 1ο εξάμηνο. Οι φοιτητές…

Ελεύθερη πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΜΠ

Οι πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές όπως όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΜΠ και  ειδικότερα στην εφαρμογή Helios archive http://helios.ntua.gr για τα μαθήματα…

Two Research Associate positions at the National Technical University of Athens

«NOVEL MULTI-SCALE COMPUTATIONAL MODELING FOR THE IMPACT QUANTIFICATION OF CLIMATE CHANGE AND EXTREME WATER HAZARDS ON CULTURAL HERITAGE» 000. TwoPositions_WaterHazards

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Prokyrixi_eklogon_foititon_me_ADA Prokyrixi_ekprosopon_foititon_se _GS

Υποβολή τεύχους μεταπτυχιακής εργασίας για την Περίοδο Οκτωβρίου 2023

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο η λήξη προθεσμίας υποβολής τεύχους στις τριμελείς εξεταστικές επιτροπές [οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς]  είναι 16 Οκτωβρίου 2023. Η εξέταση – παρουσίαση θα γίνει στο…

0
Απόφοιτοι
0
Μαθήματα
0
Διδακτικό Προσωπικό
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κύριοι Σύνδεσμοι